(3kB) o związku zarząd kontakt artyści plenery galeria konkursy aktualności facebook


Prezes

Urszula Łyko-Katus


ZARZĄD OKRĘGU

Krystyna Szwajkowska – wiceprezes
Krzysztof Kamil Malewicz– wiceprezes
Magdalena Roszak – sekretarz
Dawid Bocheński – skarbnikOKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Barbara Chowańska–Najwer – przewodnicząca
Alicja Nadolska – wiceprzewodnicz?ca
Elżbieta Chodorowska – sekretarz
Stanisław Šledziński – członekOKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Tomasz Man – przewodniczący
Jerzy Filip Sztuka – wiceprzewodniczący
Monika Machnik – sekretarz
Rafał Stępniak – cz?onek


(4kB)