(3kB) o związku zarząd kontakt artysci plenery galeria konkursy aktualności


Czesław Tarczyński

–ur.27 maja 1949r.

Absolwent Liceum Plastycznego w Częstochowie ze specjalnością – jubilerstwo (1968).

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz (1974), ze specjalizacją w zakresie wzornictwa przemysłowego (w pracowni prof. Andrzeja Wróblewskiego), wystawiennictwa (w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego) i malarstwa (w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego).


Ukończył również Studium Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu "Gospodarka Samorządu Terytorialnego".

Współzałożyciel i członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej w Częstochowie.

Od 1996 r jest Prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego, od 1997 Dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki.
Laureat Nagrody Wojewody Częstochowskiego (1998) za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa i działań społeczno-organizatorskich na rzecz integracji i rozwoju środowiska plastycznego województwa częstochowskiego W 1998 r. wybrany do kolegium Rady Kultury Województwa Śląskiego.
W 2002 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Uczestnik kilkudziesięciu wystaw artystycznych w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy, Francja, Białoruś), obrazy w kolekcjach indywidualnych na całym świecie. W swojej twórczości koncentruje się na krajobrazie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale bliskie mu są także sceny rodzajowe wsi jurajskiej – wykonywane w ulubionej technice pastelowej oraz olejnej.

Wystawy:

1976 – udział w wystawie poplenerowej w Kobylnikach i Kruszwicy
1978,1979 – udział w wystawie oddziałowej ZPAP w Częstochowie
1985 – indywidualna wystawa malarstwa w Galerii "De Riet" w Panningen (Holandia)
1991 – udział w wystawie oddziałowej ZPAP w Częstochowie
1993 – udział w wystawie poplenerowej zorganizowanej przez Urząd Gminy w Janowie
i ZPAP w Potoku Złotym
1994 – udział w II Wystawie Okręgowej ZPAP w Częstochowie
1995 – indywidualna wystawa malarstwa w Zijde Atelier Laurens Kunst Galerie w Thorn
(Holandia)
1995 – udział w wystawie artystów plastyków częstochowskiego ZPAP w Grodnie (Białoruś)
1996 – udział w wystawie prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Galerii
Miejskiej w Częstochowie
1997 – udział w wystawie prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Ośrodku
Promocji Kultury "Gaude Mater" w Częstochowie
1997 – indywidualna wystawa malarstwa zatytułowana "Świat Równoległy" w oddziale
Muzeum Częstochowskiego w Potoku Złotym
1998 – indywidualna wystawa malarstwa w Miejskiej Galerii "De Riet" w Panningen
(Holandia)
1999 – indywidualna wystawa malarstwa w Galerii Sztuki Współczesnej
w Kielcach
2000 – indywidualna wystawa malarstwa w galerii Fundacji prof. Dubois w Baarlo i Venlo
(Holandia)
– wystawa poplenerowa w Friedrichschafen (Niemcy)
– udział w wystawie "Artyści Częstochowy XX wieku" – MGS w Częstochowie
– udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim i wystawie poplenerowej Jurajska Jesień
2001 – (luty) – indywidualna wystawa malarstwa w galerii ART. FOTO w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Częstochowie pt. „Impresje Jurajskie”
2001 – 2004 – udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim i wystawie poplenerowej Jurajska
Jesień
2002 – 2003 – udział w Plenerach Miejskich i wystawach poplenerowych
2004 – udział w IV wystawie środowiskowej ZPAP, MGS w Częstochowie
– "Nastroje" – indywidualna wystawa malarstwa – 30 lecie pracy artystycznej,
MGS w Częstochowie 2005 – udział w Plenerze Miejskim i wystawie poplenerowej "350 lecie obrony Jasnej Góry",
MGS w Częstochowie
– udział w plenerze pastelistów częstochowskich w St. Aulaye, Francja
– Grand Prix na wystawie pasteli artystów polskich i francuskich w Perigord, Francja
2006 – udział w V wystawie środowiskowej ZPAP, MGS w Częstochowie
– udział w Plenerze Miejskim i wystawie poplenerowej, MGS w Częstochowie
– udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim i wystawie poplenerowej Jurajska
Jesień
2007 – udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim i wystawie poplenerowej Jurajska
Jesień
– udział w XX Plenerze Miejskim "Przez dziurkę od klucza" i w wystawie poplenerowej,
MGS w Częstochowie
2008 – lipiec – indywidualna wystawa pasteli w GOKu w Olsztynie
– wrzesień – indywidualna wystawa prac w ROKu w Częstochowie
– udział w XXI Plenerze Miejskim "Kluczymy po Częstochowie" oraz udział
w wystawie poplenerowej
– udział w XXXIV Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Jurajska Jesień oraz udział
w wystawie poplenerowej
2009 – udział w plenerze hutniczym (organizowany przez HSC)
– indywidualna wystawa w galerii Wejściówka (Gazeta Wyborcza) w Częstochowie
– autorskie spotkanie z uczestnikami akcji GW My wam pokażemy (sierpień)
– udział w wystawie poplenerowej 34 Jurajskiej Jesieni ("Metamorfoza") – Miejska
Galeria Sztuki w Częstochowie (styczeń)
– uczestnik XXXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień w Zaborzu
pod hasłem Jura – Tajemnica Ziemi (wrzesień)
– uczestnik XXII Pleneru Miejskiego pod hasłem Opowieść o człowieku
2010 – (sierpień) – uczestnik wystawy poplenerowej XXII Pleneru Miejskiego Opowieść
o człowieku – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (wrzesień) – uczestnik wystawy poplenerowej XXXV Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień – Jura – Tajemnica Ziemi, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (wrzesień) – uczestnik XXXVI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień w Morsku pod hasłem "Magiczna Jura"
– (wrzesień) – uczestnik XXIII Pleneru Miejskiego "Ślad czasu własnego i miejsca"
(listopad-grudzień) – uczestnik wystawy poplenerowej XXXV Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień – Jura – Tajemnica Ziemi, Galeria Po Schodkach w Janowie
2011 – (styczeń) – uczestnik wystawy poplenerowej XXXVI Ogólnopolskiego Pleneru
Malarskiego Jurajska Jesień – Magiczna Jura, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (luty) – uczestnik wystawy poplenerowej XXIII Pleneru Miejskiego
– "Ślad czasu własnego i miejsca", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (maj) – uczestnik pleneru i wystawy poplenerowej
– udział w VII plenerze artystycznym "Huta w Częstochowie"
2011 – uczestnik międzynarodowej wystawy "PEOPLE-METR" (Czechy, Słowacja,
Węgry, Polska)

Pozostała działalność, nagrody i odznaczenia:

1996 r. – komisarz wystawy WANDA WERESZCZYŃSKA ZNANA I NIEZNANA w Muzeum Częstochowskim. Autor projektu statuetki MECENAS SZTUKI
1998 – Nagroda Wojewody Częstochowskiego za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa i działań społeczno–organizatorskich na rzecz integracji i rozwoju środowiska plastycznego województwa częstochowskiego Pomysłodawca i uczestnik XIV PLENERU MIEJSKIEGO w 1999r. Organizator Galerii ZPAP przy Al. NMP 57 w Częstochowie oraz Galerii IMPRESJA w Miejskiej Galerii Sztuki. W latach 90 – ofiarodawca prac malarskich w aukcjach na rzecz: walki z rakiem piersi, pomocy najuboższym
2000, 2001 – uczestnik aukcji charytatywnej w Nowym Jorku – na rzecz budowy Uniwersytetu Częstochowskiego, odbudowy Opery Śląskiej w Bytomiu;
2002 – Złoty Krzyż Zasługi dla rozwoju kultury i za działalność społeczną
2006 – współtwórca Muzeum Beksińskiego w Częstochowie

[powrót]
(4kB)