(3kB) o związku zarząd kontakt artyści plenery galeria konkursy aktualności


Anna Tarczyńska

Urodzona 31.05.1973 r. w Częstochowie.
1993 – ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie. Specjalizacja – jubilerstwo.
1999 – dyplom Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie – Wydział Wychowania Artystycznego
w Instytucie Plastyki, specjalizacja – grafika warsztatowa w pracowni prof. Ryszarda Osadczego.
Praca dyplomowa – cykl 16 pejzaży wykonanych techniką linorytu barwnego.
Tytuł zawodowy Magister Wychowania Plastycznego.
Praca magisterska:"Problemy formy i wyobraźni plastycznej holenderskiego malarstwa rodzajowego XIX wieku na podstawie wybranych przykładów".
2011 – dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach – Wydział Informatyki i Komunikacji – kierunek: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej – studia podyplomowe.


Udział w akcjach charytatywnych, m.in.:

2000 – Częstochowa, bal charytatywny z okazji Święta Niepodległości;
2001 – Nowy Jork, aukcja na rzecz Funduszu Wspierania Kultury – prowadzona przez Wiesława Ochmana;
2000 – laureatka stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie plastyki;
2002 – 2005 pełniła społeczną funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej w Częstochowie (wcześniej wiceprezes, członek TPSP od początku
jego istnienia, tj. od 1995). Jako prezes zajmowała się organizowaniem konkursów, wystaw pokonkursowych, przeglądowych również przy współpracy z innymi instytucjami kultury z terenu Częstochowy.
Ważniejsze przedsięwzięcia z tego okresu: 2003 – Żywioły – miniatura, malarstwo i tkanina artystyczna, konkurs i wystawa pokonkursowa w OPK "Gaude Mater" w Częstochowie; 2004 – Samotni w tłumie – konkurs i wystawa pokonkursowa w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" w Częstochowie; 2004 – 10 lat TPSP wystawa jubileuszowa w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Interesuje się muzyką (1998 – członek chóru Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka, w latach 2007 – 2009 członek Chóru im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku), tańcem, podróżami, książką i filmem.
Od 2006 r dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, inicjator i pomysłodawca Galerii Po Schodkach (2008r.) – promującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych przede wszystkim z gminy Janów i okolic Częstochowy, organizator dużych imprez plenerowych o zasięgu ponadregionalnym, m.in.: Jurajskie Lato Filmowe, Festiwal Jazzu Tradycyjnego w Złotym Potoku.

Od 27.08.2007 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Częstochowie, obecnie członek Zarządu 2008 – współzałożyciel i prezes (funkcja społeczna) Jurajskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców Ludowych w Janowie, którego głównym celem jest zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego na terenie Jury.

Działalność artystyczna

Uprawia malarstwo pastelowe, które prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
"Inspiracją mojej twórczości malarskiej jest to, co powstaje i wyrasta z ziemi. Urzekają mnie przede wszystkim drzewa i skamieliny, ponieważ kryją w sobie tajemnicę zamierzchłej przeszłości,
i kwiaty – ich zmyślna konstrukcja przykryta płaszczem wspaniałych barw".


1994
– indywidualna wystawa malarstwa w Zijde Atelier Laurens Kunst Galerie w Thorn (Holandia);

1995
– udział w poplenerowej wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w oddziale Muzeum Okręgowego w Złotym Potoku;
– indywidualna wystawa pasteli w salonie fotograficznym AGFA Star Print Studio w Częstochowie;

1996
– udział w wystawie prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie;

1997
– udział w wystawie prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w OPK "Gaude Mater"
w Częstochowie; – „Świat równoległy” – indywidualna wystawa malarstwa w oddziale Muzeum Okręgowego w Złotym Potoku;

1998
– indywidualna wystawa malarstwa w Galerie de Riet – na zaproszenie burmistrza gminy Helden (Holandia);
– udział w przeglądowej wystawie prac członków TPSP w OPK "Gaude Mater" w Częstochowie;

1999
– wystawa pracy dyplomowej Pejzaż Janowa i okolic w MGS w Częstochowie;
– indywidualna wystawa malarstwa w Galerii Sztuki Współczesnej Domu Środowisk Twórczych w Kielcach;
– udział w jubileuszowej wystawie TPSP "50 lat Zachęty" w MGS;

2000
– "Impresje jurajskie" – indywidualna wystawa malarstwa w Galerii ART FOTO w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie;

2001
– udział w wystawie "Nadzieje plastyczne Częstochowy" w MGS w Częstochowie- wyróżnienie;
2002
– udział w zbiorowej wystawie prac członków TPSP w OPK "Gaude Mater" w Częstochowie;

2004
– udział w jubileuszowej wystawie "10 lat TPSP" w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie;

2006
– udział w wystawie Pejzaż miejski w galerii Rue de Foch w Częstochowie;

2008
– uczestniczka XXXIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień w Załęczu Wielkim pod hasłem "Metamorfoza"

2009
– (styczeń) udział w wystawie poplenerowej 34 Jurajskiej Jesieni ("Metamorfoza") – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
– (wrzesień) – uczestniczka XXXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień w Zaborzu pod hasłem Jura – Tajemnica Ziemi
– uczestniczka XXII Pleneru Miejskiego pod hasłem Opowieść o człowieku

2010
– (sierpień) – uczestniczka wystawy poplenerowej XXII Pleneru Miejskiego Opowieść o człowieku – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (wrzesień) – uczestniczka wystawy poplenerowej XXXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień – Jura – Tajemnica Ziemi, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (wrzesień) – uczestniczka XXXVI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień w Morsku pod hasłem "Magiczna Jura"
– (wrzesień) – uczestniczka XXIII Pleneru Miejskiego "Ślad czasu własnego i miejsca"
– (listopad-grudzień) – uczestniczka wystawy poplenerowej XXXV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień – Jura – Tajemnica Ziemi, Galeria Po Schodkach w Janowie

2011
– (styczeń) – uczestniczka wystawy poplenerowej XXXVI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jurajska Jesień – Magiczna Jura, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
– (luty) – uczestniczka wystawy poplenerowej XXIII Pleneru Miejskiego – "Ślad czasu własnego i miejsca", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
[powrót]
(4kB)