(3kB) o związku zarząd kontakt artysci plenery galeria konkursy aktualności

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG CZĘSTOCHOWSKI
STANISŁAW MAREK ŚLEDZIŃSKICzęstochowa ( stach.sledzinski@vp.pl)

Urodził się w Łodzi. Studia plastyczne ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie( obecnie Akademia im. Jana Długosza). Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelowym oraz rysunkiem. Rozwiązuje zagadnienia plastyczne poprzez formę i kolorystykę obrazów. Ulubionym tematem jest postać, ukazywana w różnej przestrzeni.


Obrazy Artysty prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, USA, Bułgaria) oraz znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych w Polsce, Kanadzie, Francji, Niemczech, RPA i Watykanie.(kompozycja kolorystyczna     olej 150x180)
[powrót]
(4kB)